Licht & Donker

Licht en donker
Zon en regen
Het is 
Tegelijkertijd
Het een maakt het ander
Meer present
Aanwezig
Onderzoekende blik
Naar binnen en buiten 
Is daar ineens
Alles wat al aanwezig is
Het een niet minder of meer
Maar anders
En kostbaar
Het begin van de regenboog
Op reis naar het kostbare geschenk
Dat wij ten diepste zijn

Fiene van Loock, 10 maart 2020