Dialoog


De dialoog is een ruimte scheppende gespreksmethodiek. Waarin je vanuit jezelf inbrengt in het gesprek wat door jou, gezegd dient te worden, wat er wezenlijk toe doet. Samen met anderen onderzoek je op deze manier thema’s, onderwerpen, vraagstukken, vanuit ieders persoonlijke beleving en maak je verbinding met elkaar. Met de dialoog neem je tijd en ruimte om dit onderzoek te doen.

Deze gespreksvorm wordt steeds meer ingezet in zeer diverse contexten. In het bedrijfsleven, binnen organisaties, op school, in de wijk, als intervisie etc…

De dialoog kan veel brengen. Verbinding, gehoord worden, consensus, heling, visie, teamvorming, verheldering, verdieping en intervisie. Lees in dit artikel meer hierover.

De 3 methodes die ik kan inzetten zijn: waarderend onderzoeken (AI dialoog), socratisch gesprek, talking circle.

De samenleving heeft de dialoog nodig om meer en beter te luisteren naar elkaar en verbinding te kunnen maken daarin met de ander.

Heel graag help ik je organisatie op weg om deze gespreksmethodiek te implementeren.

Ik volgde in 2015 de training tot dialoogbegeleider bij Leerweg Dialoog.

Ik ben sinds 2016 betrokken als vrijwilliger bij de regiegroep Wijk in Dialoog, voor www.wijkbijduurstedeindialoog.nl¬†en geef trainingen aan gespreksleiders en scholieren van het Revius Wijk en organiseer samen met mijn collega’s een paar dagen per jaar dialoogtafels over diverse thema’s.

Een impressie van vorig jaar kun je hieronder bekijken!