Dialoog

Wat betekent Dialoog?

De definitie van dialoog volgens Leerweg Dialoog (2020):

“Gezamenlijk een vraag onderzoeken door aandachtig te luisteren,
ervaringen te delen en te reflecteren op de inzichten.

Het bijzondere van dialoog is dat het twee belangrijke processen tegelijkertijd tussen mensen mogelijk maakt:

  • Gezamenlijk denken
  • Je met elkaar verbinden, een relatie met elkaar aangaan.

Dat is een krachtige combinatie die op veel momenten in organisaties en teams van onschatbare waarde kan zijn. Naast het samen denken, dromen en concreet maken, brengen dialogische gesprekken op eenvoudige maar zorgvuldige wijze¬†de verbinding en menselijkheid in relaties tot stand.”

Er zijn verschillende dialoogmethodieken, waarbij verschillende gespreksregels en afspraken gelden, zoals de Talking Circle methode, het Socratisch gesprek en Appreciative Inquiry (AI). Wat ze gemeen hebben zijn de zeven basisprincipes die uit onderzoek door Leerweg Dialoog naar voren zijn gekomen: gelijkwaardigheid, onderzoeken, aandachtig luisteren, je uitspreken, zijn met wat er is, oordeel uitstellen en vertragen en verstillen.

Bij het kennismaken met dialoog en ervaren wat dat van je vraagt, ga ik uit van deze zeven basisprincipes. Zij vormen ook de basis van de trainingen dialoog begeleiden en de leerweg dialogische grondhouding.