Sociaal ondernemerschap

Sociale innovatie is hét antwoord op de complexe vraagstukken die in de maatschappij leven. Eenzaamheid, kwetsbaarheid, polarisatie, sociale samenhang, inclusie, achterstand. Het zijn helaas de thema’s van deze tijd.

Ik ben betrokken bij een aantal vernieuwende sociale initiatieven, dat is mijn grootste passie. Een sociaal ondernemend initiatief bereikt vaak meer dan de reguliere instellingen, doordat ze buiten de gebaande wegen om werken. Omdat ze er in slagen “out of the box” te werken en echte aandacht te hebben voor mensen. In de huidige maatschappij is echte aandacht een kunst en een must! Ik ben bij deze initiatieven betrokken vanuit een zakelijke insteek: dat betekent aan de voorkant van het initiatief: netwerken, samenwerking opzetten en realiseren, verbinden en een professionele aanpak neerzetten. Aan de achterkant van de organisatie betekent dat een transparante, maar vooral eenvoudige(!) werkwijze.

Zo was ik initiatiefneemster van Two Get There. Een stichting waarmee Laura Peeters en ik samen 40 maatjesprojecten hebben opgezet en daarmee meer dan 3.600 jongeren en maatjes aan elkaar hebben gekoppeld.

Ik was betrokken bij Het Trefpunt. Als bestuurslid en ondersteuner van de initiatiefneemster. Een ontmoetingsplek in De Bilt en een kwartiermakersinitiatief, waarin de kwartiermaker de verbinding herstelt met kwetsbare mensen die “vergeten” zijn. Een bijzonder project dat een groot bereik en draagvlak heeft gekregen in De Bilt.

Samen met Kristel Logghe realiseerde ik het Social Powerhouse. Een inspirerend netwerk en co-creatie plek voor en door sociale ondernemers.

Ik werkte als ad interim directeur voor de Family Factory. Ik bouwde mee aan een gezond businessmodel, en ontwikkelde vernieuwende diensten en producten.

Samen met een aantal ondernemers begon ik in 2018 te bouwen aan de Nieuwe Sociale Praktijk, dat voorjaar/zomer 2020 gelanceerd wordt. Een oproep tot het erkennen, benutten en waarderen van het sociaal initiatief als preventieve oplossing voor de groeiende vraag naar zorg en welzijn en om ruimte te maken voor een nieuwe sociale praktijk waarin overheden, fondsen, bedrijven en sociaal initiatiefnemers samenwerken aan een veerkrachtig sociaal ecosysteem.

Ik heb ruime ervaring in dit veld om initiatieven op weg helpen met de zakelijke én sociale kant van hun organisatie. Ik help een initiatief naar gezond ondernemerschap. Een gezond team en een gezonde organisatie. Waar niemand ‘in het rood’ staat bij elkaar. Waar geen schaarste heerst.