Sustainable social value

Sustainable Social Value?!

Sociaal vernieuwers in het domein zorg en welzijn, hebben, na een periode van ongeveer 5 jaar, moeite om duurzame financiering te vinden voor hun initiatieven. Het gevolg is dat waardevolle innovaties in de sociale sector niet verankerd worden. Sociale pioniers, met al hun kennis en netwerk, dreigen af te haken, waardoor kansen voor participatie van kwetsbare groepen in de samenleving blijven liggen of verdwijnen.

Deze vernieuwers zijn na die eerste 5 jaar experts geworden in meervoudige waarde-creatie, sociale overwaarde inzetten en slimme verdienmodellen verzinnen om hun initiatief gaande en staande te houden. En toch is er een substantieel tekort aan (financiële) middelen en draagkracht om na die 5 jaar duurzaam te overleven.

Wij vinden het de hoogste tijd om een nieuw boek te schrijven waarin we nieuw gedachtegoed ontwikkelen uitwerken zodat we tot financiële experimenten kunnen komen voor deze groep. Daarom hebben we een coalitie gevormd van bevlogen mensen die met de thema aan de slag willen.

In november organiseren we een brainstormsessie tijdens Permanent Beta dag en in januari volgt een stakeholderdialoog. Wil je op de blijven? Denk of doe je mee? Laat het me weten!

 

Geef een reactie